วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

4. จงยกตัวอย่างเว็บบราวเซอร์ ที่นักเรียนรู้จัก

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape

ไม่มีความคิดเห็น: